Jsem klinická psycholožka a psychoterapeutka. Vystudovala jsem magisterský obor Psychologie na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně. Absolvovala jsem prezenční část výcviku v gestalt terapii při IVGT v Praze a řadu krátkých kurzů zaměřených na psychodiagnostické metody, psychosomatiku, relaxační metody a práci s tělem. Jsem registrovaná Ministerstvem zdravotnictví ČR jako samostatný psycholog se specializací na dospělé, mám atestační zkoušku k získání specializované způsobilosti v oboru klinická psychologie.

Pracovala jsem na Psychiatrické klinice Fakultní nemocnice v Hradci Králové, dosud jsem zaměstnaná jako klinický psycholog a odborný garant na Neurologické klinice FN HK, jako hodnotitel škál klinických studií ve společnosti NeuroHK a jako terapeut, diagnostik a garant v soukromé ambulanci NeuropsychiatrieHK, s.r.o. Jsem lektorkou kurzů zaměřených na komunikační dovednosti (Nadace Olgy Havlové, Městská policie HK, Zdravotnická záchranná služba Hradec Králové, Fakultní nemocnice Hradec Králové, Sanofi Aventis aj.).

Zaměřuji se na individuální, párovou a skupinovou psychoterapii, psychodiagnostiku a kognitivní trénink.