Jsem klinická psycholožka a psychoterapeutka. Vystudovala jsem magisterský obor Psychologie na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně. Absolvovala jsem výcvik v gestalt terapii při IVGT v Praze a řadu krátkých kurzů zaměřených na psychodiagnostické metody, psychosomatiku, relaxační metody a práci s tělem. Jsem registrovaná Ministerstvem zdravotnictví ČR jako samostatný psycholog – mám atestační zkoušku k získání specializované způsobilosti v oboru klinická psychologie a psychoterapie.

Pracovala jsem jako klinický psycholog a odborný garant na Psychiatrické a Neurologické klinice Fakultní nemocnice v Hradci Králové. Dosud jsem zaměstnaná jako hodnotitel škál klinických studií ve společnosti NeuroHK a jako klinický psycholog a psychoterapeut v Centru pro duševní zdraví v Hradci Králové. Jsem lektorkou kurzů zaměřených na komunikační dovednosti (Nadace Olgy Havlové, Městská policie HK, Zdravotnická záchranná služba Hradec Králové, Fakultní nemocnice Hradec Králové, Sanofi Aventis aj.).

Zaměřuji se na individuální, párovou a skupinovou psychoterapii, psychodiagnostiku a kognitivní trénink.